Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 50309 6,0 hp 6,0
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 51257 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 50031 7,5 hp 7,5
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 60201 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 50390 7,5 hp 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 60514 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 50645 1,5 hp 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF1662 Diskret matematik 60031 7,5 hp 3,5 4,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2517 XML för publicering 50429 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2410 Audioteknik 51044 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60528 7,5 hp 7,5