Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Bild- och videoteknik (BVT)

Kurser (BVT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5

Datalogi (CPS)

Kurser (CPS)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp

Interaktiv medieteknik (INMT)

Kurser (INMT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2517 XML för publicering Ersätts från och med HT20 av DM1595 7,5 hp

Ljud (LJD)

Kurser (LJD)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5