Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Bild- och videoteknik (BVT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5

Datalogi (CPS)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5
SF1662 Diskret matematik 7,5

Interaktiv medieteknik (INMT)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5
DM2517 XML för publicering 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5

Ljud (LJD)

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2112 Talteknologi 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5