Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1581 Introduktion till medieteknik 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp 6,0 3,0
DM1579 Medieproduktion 6,0 hp 3,0 3,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5