Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DM1595 Programutveckling för interaktiva medier 7,5 hp 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 60268 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser eller rekommenderad kurs om minst 13 hp skall läsas.

Utöver dessa villkorligt valfria kurser kan andra kurser i språk/interkulturell kompetens läsas, se kurser vid enheten för "Språk och kommunikation på KTH".

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1662 Diskret matematik Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 7,5 hp 4,0 3,5
DD1354 Modeller och simulering 60207 6,0 hp 6,0
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 60196 1,5 hp 1,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 60285 7,5 hp 7,5
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder 60120 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60457 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
DT2212 Musikakustik 60462 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 61136 6,0 hp 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 60499 7,5 hp 4,5 3,0
LS1464 Retorik - konsten att övertyga 60861 7,5 hp 4,0 3,5
AK2203 Media mellan teknik och kultur 60133 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DM2077 Mediejuridik 60284 7,5 hp 7,5
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 61512 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier Kursen är inställd 7,5 hp
DM2578 Social Media Technologies Kursen är inställd 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2500 Närvaroproduktion på distans 60593 7,5 hp 7,5