Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Nya obligatoriska kurser i årskurs 3:

DM1xxx Programmeringsteknik för interaktiva medier, 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, 13 hp skall läsas.

Med reservation för ändringar.