Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Årskurs 2

Kompletterande information

 

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser om minst 13 hp skall läsas.

Utöver dessa villkorligt valfria kurser kan andra kurser i språk/interkulturell kompetens läsas, se kurser vid enheten för "Språk och kommunikation på KTH".

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.