Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp Grundnivå
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp Grundnivå
DM1579 Medieproduktion 6,0 hp Grundnivå
DM1581 Introduktion till medieteknik 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Årskurs 2

Kompletterande information

 

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp Avancerad nivå
DD1354 Modeller och simulering 6,0 hp Grundnivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 1,5 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 7,5 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier Kursen är inställd. 7,5 hp Avancerad nivå
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp Avancerad nivå
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder 7,5 hp Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
LS1464 Retorik - konsten att övertyga 7,5 hp Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp Avancerad nivå
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 6,0 hp Avancerad nivå
SF1662 Diskret matematik Obligatorisk för behörighet till datalogimastern 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser eller rekommenderad kurs om minst 13 hp skall läsas.

Utöver dessa villkorligt valfria kurser kan andra kurser i språk/interkulturell kompetens läsas, se kurser vid enheten för "Språk och kommunikation på KTH".

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.