Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1581 Introduktion till medieteknik 50040 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 50083 7,5 hp 7,5
DM1579 Medieproduktion 50432 6,0 hp 1,5 4,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
Varav 3 hp läses i åk 1
50419 7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
SF1624 Algebra och geometri 50088 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 61269 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60566 9,0 hp 6,0 3,0
DH1609 Kommunikation och information 60606 7,5 hp 3,0 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5