Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Villkorligt valfria kurser, enligt kommande lista där:

- Två kurser om minst 12 hp ska läsas.