Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs som skall läsas i årskurs 3:
- DM1xxx Programmeringsteknik för interaktiva medier, 9 hp.

Villkorligt valfria kurser i årskurs 3, enligt kommande lista där:
- Två kurser om minst 12 hp ska läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
Varav 2 hp läses i årskurs 3.
50419 7,0 0,5 0,5 0,5 0,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5