Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Kravet är Grundläggande behörighet till högskolestudier, och Särskild behörighet; Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. I varje ämne krväs lägst betyget E.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.