Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Utbildningen omfattar fem år och 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå och de avslutande två på avancerad nivå.

Programmets avslutande två år utgörs av något av följande Masterprogram.

  • Elektrofysik / Electrophysics
  • Inbyggda system/ Embedded Systems
  • Kärnenergiteknik / Nuclear Energy Engineering
  • Matematik / Mathematics
  • Medicinsk teknik / Medical Engineering
  • Nanoteknik / Nanotechnology
  • Systemkonstruktion på kisel / System-on Chip Design
  • Teknisk fysik / Engineering Physics
  • Tekniska beräkningar / Scientific Computing
  • Trådlösa system / Wireless Systems

För vissa av dessa masterprogram finns dessutom förkunskapskrav som kräver att studenterna frivilligt väljer vissa kurser i lägre årskurs.

KTHs policy är att utbildning på grundnivå är på svenska och att utbildning på avancerad nivå är på engelska. Flertalet kurser på avancerad nivå är följaktligen på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan även de vara på engelska beroende på lärare.