Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Presentation av Civilingenjörsprogrammen sker i mitten av november, se schema

Valet av civilingenjörsprogram sker i mitten av maj, se schema