Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp Grundnivå
DN1240 Numeriska metoder, grundkurs II 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SH1008 Miljöfysik och miljökemi 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH1602 Kommunikation 6,0 hp Grundnivå
EF1100 Ingenjörsvetenskap 6,0 hp Grundnivå
SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs Läses innan höstterminsstart 3,0 hp Grundnivå
SH1005 Elektromagnetism och ljus Läses innan höstterminsstart 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Presentation av Civilingenjörsprogrammen sker i mitten av november, se schema

Valet av civilingenjörsprogram sker i mitten av maj, se schema