Senast ändrad: 2013-02-05
Godkänd: 2013-02-05

Särskild behörighet till programmet Öppen ingång är samma som till KTHs övriga civilingenjörsprogram.

Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3

För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1-antagningsordning-for-utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-1.27186