Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri Kursen startar i senare del av P2 och pågår till och med P3 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs Kursen pågår de fem första veckorna på terminen, avslutas med en tentamen och därefter tar kurs SF1625 Envariabelanalys vid 4,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SH1008 Miljöfysik och miljökemi 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH1602 Kommunikation En av kurserna DH1602 Kommunikation eller EF1100 Ingenjörsvetenskap väljes 6,0 hp Grundnivå
EF1100 Ingenjörsvetenskap En av kurserna EF1100 Ingenjörsvetenskap eller DH1602 Kommunikation väljes 6,0 hp Grundnivå
SF1605 Kompletteringskurs i linjär algebra Kompletterande matematikkurs för dem som fått plats på Teknisk fysik, läses schemalöst, kontakta lärare 1,5 hp Grundnivå
SF1606 Kompletteringskurs i differential- och integralkalkyl Kompletterande matematikkurs för dem som fått plats på Teknisk fysik, läses schemalöst, kontakta lärare 3,0 hp Grundnivå
SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs Kurs som krävs på vissa mottagande program, läs mer på studentwebben 3,0 hp Grundnivå
SH1005 Elektromagnetism och ljus Kurs som krävs på vissa mottagande program, läs mer på studentwebben 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Presentation av Civilingenjörsprogrammen sker i februari, se schema

Valet av civilingenjörsprogram sker i maj, se schema