Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Presentation av Civilingenjörsprogrammen sker i februari, se schema

Valet av civilingenjörsprogram sker i maj, se schema