Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Öppen Ingång är ett sätt att påbörja en utbildning som leder till civilingenjörs- och masterexamenvid KTH.

Öppen Ingång är en start, omfattande ett år, på civilingenjörsstudier som sedan fullföljs vid något av KTH:s civilingenjörsprogram. Under året på Öppen Ingång läses grundläggande ingenjörsämnen, gemensamma för många av KTH:s civilingenjörsprogram. Under tiden ges möjlighet att bekanta sig närmare med de olika civilingenjörsprogrammen som ges på KTH. Valet av civilingenjörsprogram genomförs i slutet av vårterminen det första året.

Den som har antagits till Öppen Ingång garanteras en plats på något av KTH:s civilingenjörsprogram. Antalet tillgängliga platser på respektive civilingenjörsprogram är dock begränsat, och i de fall antalet sökande till ett visst program är större än antalet platser genomförs ett urval baserat på studieresultaten under det första året på Öppen Ingång.

Studier på Öppen Ingång följt av studier på ett av KTH:s civilingenjörsprogram leder till en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng. Samtliga poäng från året på Öppen Ingång  medräknas i examen.

Öppen Ingång är utformat så att det ger en god start för fortsatta studier vid KTH:s civilingenjörsprogram, och bidrar till att uppfylla de mål som gäller KTH:s civilingenjörsutbildningar, se KTH:s regelverk på hemsidan: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

Kunskap och förståelse

Efter studier vid Öppen Ingång skall studenten kunna

  • genomföra matematiska resonemang och kalkyler inom en- och flervariabel analys, linjär algebra och numeriska metoder, viktiga för ingenjörsyrket och de fortsatta studierna
  • visa förståelse för programmeringsteknikens grunder och självständigt kunna genomföra enklare programmeringsuppgifter
  • redogöra för kemiska och fysikaliska grundbegrepp
  • tillämpa och redogöra för grundläggande principer inom mekanik
  • genomföra vissa enklare mätningar och försök
  • redogöra för och delvis behärska vissa, för ingenjörer viktiga, komplementära kompetenser, såsom t ex kommunikationsfärdigheter
  • beskriva KTH:s olika civilingenjörsutbildningar och de yrkesroller som är associerade med dessa

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt