Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker under höstterminen inom ramen för kursen SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap, 6hp.

Under vårterminens första hälft hålls en valmässa enbart för studenterna vid Öppen ingång där det finns möjlighet att ställa frågor om programmen.

Schemalagda informationstillfällen med studievägledaren för Öppen ingång om val av civilingenjörsprogram inför årskurs 2 sker vid olika tillfällen under läsåret.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 3,0 3,0
SK1115 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 3,5 4,0
SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 1,0 0,5 1,5 3,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60354 7,5 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60340 6,0 4,0 2,0
SG1133 Mekanik I 60435 9,0 2,0 7,0
KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 60520 3,0 3,0