Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker under höstterminen inom ramen för kursen SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap, 6hp.

Under vårterminens första hälft hålls en valmässa enbart för studenterna vid Öppen ingång där det finns möjlighet att ställa frågor om programmen.

Schemalagda informationstillfällen med studievägledaren för Öppen ingång om val av civilingenjörsprogram inför årskurs 2 sker vid olika tillfällen under läsåret.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50083 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50219 6,0 hp 3,0 3,0
SK1115 Elektromagnetism och vågrörelselära 50146 7,5 hp 3,5 4,0
SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 50440 6,0 hp 1,0 0,5 1,5 3,0
SF1624 Algebra och geometri 50088 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60008 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60316 6,0 hp 4,0 2,0
SG1133 Mekanik I 60455 9,0 hp 2,0 7,0
KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 60117 3,0 hp 3,0