Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker under höstterminen inom ramen för kursen SA1007 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap, 6hp.

Under vårterminens första hälft hålls en valmässa enbart för studenterna vid Öppen ingång där det finns möjlighet att ställa frågor om programmen.

Schemalagda informationstillfällen med studievägledaren för Öppen ingång om val av civilingenjörsprogram inför årskurs 2 sker vid olika tillfällen under läsåret.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 50718 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50721 6,0 hp 3,0 3,0
SK1115 Elektromagnetism och vågrörelselära 50717 7,5 hp 3,5 4,0
SA1007 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 50720 6,0 hp 1,0 0,5 1,5 3,0
SF1624 Algebra och geometri 50719 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60452 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60058 6,0 hp 4,0 2,0
SG1133 Mekanik I 60465 9,0 hp 2,0 7,0
KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 61106 3,0 hp 3,0