Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Anläggningsprojektering (AP)

Kurser (AP)

För läsårsplan se:

  • - Master, Infrastructure Engineering, ÅK2
  • - Master, Architectural Engineering, ÅK2

Bygg- och fastighetsekonomi (BFE)

Kurser (BFE)

För läsårsplan se ÅK2 för spår Building and Real Estate Economics inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

Byggprojektledning (BPL)

Kurser (BPL)

För läsårsplan se ÅK2 för spår Architectural Design & Construction Project Managment inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

Geomatik (GMT)

Kurser (GMT)

För läsårsplan se Master Geodesi and Geoinformatics, ÅK2

Huskonstruktion (HK)

Kurser (HK)

För läsårsplan se:

  • - Master Architectural Engineering, ÅK2 
  • - Master Infrastructure Engineering, ÅK2

Mark- och fastighetsjuridik (MFJ)

Kurser (MFJ)

För läsårsplan se: ÅK 2 för spår Real Estate Development and Law inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

Mark- och vattenteknik (MVT)

Kurser (MVT)

För läsårsplan se: Master, Water System Technology, ÅK2

Stadsplanering (SP)

Kurser (SP)

För läsårsplan se: 

  • - Master, Transport System, ÅK2
  • - Spår Urban and Regional Planning inom masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning, ÅK2

Trafikteknik (TT)

Kurser (TT)

För läsårsplan se: 

  • - Master, Transport System, ÅK2
  • - Spår Urban and Regional Planning inom masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning, ÅK2