Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

För läsårsplan se:

  • - Master, Infrastructure Engineering, ÅK2
  • - Master, Architectural Engineering, ÅK2

För läsårsplan se ÅK2 för spår Building and Real Estate Economics inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

För läsårsplan se ÅK2 för spår Architectural Design & Construction Project Managment inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

För läsårsplan se Master Geodesi and Geoinformatics, ÅK2

För läsårsplan se:

  • - Master Architectural Engineering, ÅK2 
  • - Master Infrastructure Engineering, ÅK2

För läsårsplan se: ÅK 2 för spår Real Estate Development and Law inom masterprogrammet fastighetsutveckling och finansiella tjänster

För läsårsplan se: Master, Water System Technology, ÅK2

För läsårsplan se: 

  • - Master, Transport System, ÅK2
  • - Spår Urban and Regional Planning inom masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning, ÅK2

För läsårsplan se: 

  • - Master, Transport System, ÅK2
  • - Spår Urban and Regional Planning inom masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning, ÅK2