Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2010

Byggprojektledning (BPR)

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Geografisk IT (GIT)

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Stadsplanering (SPL)

Trafikteknik (TTK)