Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Kompletterande information

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Byggprojektledning (BPR)

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Geografisk IT (GIT)

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Villkorligt valfria kurser

Stadsplanering (SPL)

Trafikteknik (TTK)