Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen 15,0 Grundnivå
DD1311 Programmeringsteknik med PBL 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1660 Matematikprojekt I 1,5 Grundnivå
SH1010 Fysik för den byggda miljön 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AB1005 Introduktion till samhällsbyggnad 2,0 Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1101 Naturresursteori 6,0 Grundnivå
AE1102 Geologi och geoteknik 6,0 Grundnivå
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 Grundnivå
AG1311 Grafiska informationssystem 7,5 Grundnivå
AI1107 Samhällsekonomi 7,5 Grundnivå
AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 Grundnivå
DN1214 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1102 Ekonomisk geografi 7,5 Grundnivå
SG1107 Mekanik 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Årskurs 5

Byggprojektledning (BPR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 Grundnivå
AI1801 Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AI101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 Grundnivå
AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 Grundnivå
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AI150X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AI1515 Rättsvetenskap 7,5 Grundnivå
AI1517 Fastighetsrätt 7,5 Grundnivå
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Geografisk IT (GIT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 Grundnivå
AG132X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AH1815 Introduktion till GPS 7,5 Grundnivå
AH1816 Geodetisk mätningsteknik II 9,0 Grundnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DD1334 Databasteknik 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE100X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 Grundnivå
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1104 Teknisk markvetenskap 7,5 Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Stadsplanering (SPL)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 7,5 Grundnivå
AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 Grundnivå
AG110X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AG1132 Funktioner och interaktioner i den hållbara staden 7,5 Grundnivå
AH1021 Stads- och trafikplanering, grundkurs 7,5 Grundnivå
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 Grundnivå
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Trafikteknik (TTK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 Grundnivå
AG1132 Funktioner och interaktioner i den hållbara staden 7,5 Grundnivå
AH1021 Stads- och trafikplanering, grundkurs 7,5 Grundnivå
AH1022 Trafik- och vägteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 Grundnivå
AH1024 Styrning av trafiksystem 7,5 Grundnivå
AH103X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5