Senast ändrad: 2013-03-01
Godkänd: 2013-03-01

För att studera på KTH krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Grundläggande behörighet kan uppfyllas på ett flertal olika sätt, för detaljer se Verket för Högskolestudier (www.vhs.se). Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar:

Motsvarande:
Matematik E, Fysik B, Kemi A

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

För information om antagning m m hänvisas till KTH handboken:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/antagning-till-civilingenjors-arkitekt-och-hogskoleingenjorsutbildning-kandidatprogram-och-tvaarig-hogskoleutbildning-1.27187