Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen 15,0 hp 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp 3,5 2,5
SH1010 Fysik för den byggda miljön 9,0 hp 4,5 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1660 Matematikprojekt I 1,5 hp 1,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp