Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1101 Naturresursteori 6,0 hp 6,0
AE1102 Geologi och geoteknik 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
AG1311 Grafiska informationssystem 7,5 hp 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp 7,5
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1102 Ekonomisk geografi
Kursen är obligatorisk för inriktningarna FEFJ och SPL. Kan även läsas av TTK och GIT
7,5 hp
SG1107 Mekanik
Kursen är obligatorisk för inriktningarna HBAT, BPR och MVTK. Kan även läsas av TTK och GIT
7,5 hp