Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För uppgifter om inriktningar och dess kurser se läsårplanen för kull HT12

https://www.kth.se/student/kurser/program/CSAMH/HT12/arskurs3

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå
Kan även väljas kursen AF101X med betygsskala A-F
15,0 hp 7,5 7,5
AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AH1816 Geodetisk mätningsteknik II 9,0 hp 9,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 4,0 2,0
AH1815 Introduktion till GPS 7,5 hp 7,5
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp 7,5 1,5
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AG1817 Kartprojektioner och referenssystem 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG134X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå
Kan även väljas kursen Ag131X med betygsskala A-F
15,0 hp 15,0
AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå
Kan även väljas kursen AG132X med betygsskala A-F
15,0 hp 15,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp 7,5
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AL130X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå
Kan även väljas kursen AE100X med betygsskala A-F
15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1104 Teknisk markvetenskap 7,5 hp 7,5
AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 hp 7,5
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5