Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1314 GIS och mätningsteknik 7,5 Grundnivå
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 Grundnivå
AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 13,5 Grundnivå
SF1516 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 Förberedande nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 Grundnivå
AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 Grundnivå
AL1301 Naturresursteori 7,5 Grundnivå
AL1302 Geovetenskap och geoteknik 7,5 Grundnivå
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 Grundnivå
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 Grundnivå
AH1030 Stadsutveckling och transportsystem 7,5 Grundnivå
SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser i årskurs 2 (period 4)

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik måste läsa AF1002- Hus- och anläggningar samt SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar (obligatoriska).

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Fastigheter och byggande behöver läsa kursen AF1002- Hus- och anläggningsar i årskurs 2 (obligatorisk). Kurserna AH1030- Stadsutveckling och transportsystem och SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar är villkorligt valfria. Det betyder att du väljer en av dem.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 Grundnivå
AI1801 Byggprojektledning 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • stads- och trafikplanering (STP)

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur samt Transport och geoinformatik.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Årskurs 5

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 Grundnivå
AI1801 Byggprojektledning 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 Grundnivå
AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 Grundnivå
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AI1517 Fastighetsrätt 7,5 Grundnivå
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 Grundnivå
AI151X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AI1524 Markexploatering 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Geografisk IT (GIT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (75,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 Grundnivå
AG134X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AG1817 Kartprojektioner och referenssystem 6,0 Grundnivå
AG1818 Geodetisk mätningsteknik 6,0 Grundnivå
AG1819 GPS och bildbaserad mätning 6,0 Grundnivå
AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 Grundnivå
AL1303 Mark och vatten 7,5 Grundnivå
AL130X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 Grundnivå
AG1138 Planeringens aktörer och processer 7,5 Grundnivå
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Stads- och trafikplanering (STP)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 Grundnivå
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 Grundnivå
AH1031 Transport och samhälle 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 7,5 Grundnivå
AG111X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AG1138 Planeringens aktörer och processer 7,5 Grundnivå
AH101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 Grundnivå
AH1022 Trafik- och vägteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
AH1025 Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik, gk 7,5 Grundnivå
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5