Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser i årskurs 2 (period 4)

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik måste läsa AF1002- Hus- och anläggningar samt SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar (obligatoriska).

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Fastigheter och byggande behöver läsa kursen AF1002- Hus- och anläggningsar i årskurs 2 (obligatorisk). Kurserna AH1030- Stadsutveckling och transportsystem och SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar är villkorligt valfria. Det betyder att du väljer en av dem.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • stads- och trafikplanering (STP)

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur samt Transport och geoinformatik.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Årskurs 3

Geografisk IT (GIT)

Årskurs 3

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Stads- och trafikplanering (STP)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser