Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 13,5 hp 7,5 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1516 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 1,5 6,0 1,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 60191 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60355 7,5 hp 1,5 6,0
AG1314 GIS och mätningsteknik 60190 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup