Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)

Inriktningar

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Kurser (BBP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 51774 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 51776 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 51298 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 51777 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60900 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61293 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1601 Geoteknik med grundläggning 61294 7,5 hp 7,5
AI1801 Byggprojektledning 61295 7,5 hp 7,5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Kurser (FEFJ)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 51138 7,5 hp 7,5
AI1517 Fastighetsrätt 51781 7,5 hp 7,5
AI1146 Fastighetsförvaltning 51779 7,5 hp 7,5
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 51796 7,5 hp 7,5
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 60432 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 61297 7,5 hp 7,5
AI151X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61296 15,0 hp 15,0

Geografisk IT (GIT)

Kurser (GIT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 51783 9,0 hp 9,0
AG1818 Geodetisk mätningsteknik 51785 6,0 hp 6,0
AG1817 Kartprojektioner och referenssystem 51784 6,0 hp 6,0
AG1819 GPS och bildbaserad mätning 51786 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 50170 9,0 hp 3,0 6,0
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 51782 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60196 1,5 hp 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG134X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61298 15,0 hp 15,0
AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61299 15,0 hp 15,0

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Kurser (MHI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1105 Miljö- och markkemi 51788 7,5 hp 7,5
AL1303 Mark och vatten 51793 7,5 hp 7,5
AL130X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61301 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 51774 7,5 hp 7,5
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 51790 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 51298 7,5 hp 7,5
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 51792 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60900 7,5 hp 7,5
AG1138 Planeringens aktörer och processer 60436 7,5 hp 7,5
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 60161 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 61294 7,5 hp 7,5

Stads- och trafikplanering (STP)

Kurser (STP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 51790 7,5 hp 7,5
AH1031 Transport och samhälle 50230 7,5 hp 7,5
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 51792 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1025 Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik, gk 50038 7,5 hp 7,5
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 51796 7,5 hp 7,5
AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 61302 7,5 hp 7,5
AG1138 Planeringens aktörer och processer 60436 7,5 hp 7,5
AH1022 Trafik- och vägteknik, grundkurs 61305 7,5 hp 7,5
AG111X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61303 15,0 hp 15,0
AH101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61304 15,0 hp 15,0