Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 51774 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 51776 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 51298 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 51777 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60900 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61293 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1601 Geoteknik med grundläggning 61294 7,5 hp 7,5
AI1801 Byggprojektledning 61295 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 51783 9,0 hp 9,0
AG1818 Geodetisk mätningsteknik 51785 6,0 hp 6,0
AG1817 Kartprojektioner och referenssystem 51784 6,0 hp 6,0
AG1819 GPS och bildbaserad mätning 51786 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 50170 9,0 hp 3,0 6,0
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 51782 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60196 1,5 hp 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG134X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61298 15,0 hp 15,0
AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61299 15,0 hp 15,0