Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)

Inriktningar

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Kurser (BBP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60900 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61293 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1601 Geoteknik med grundläggning 61294 7,5 hp 7,5
AI1801 Byggprojektledning 61295 7,5 hp 7,5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Kurser (FEFJ)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp 7,5
AI1517 Fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 hp 7,5
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 60432 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 61297 7,5 hp 7,5
AI151X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61296 15,0 hp 15,0

Geografisk IT (GIT)

Kurser (GIT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp 9,0
AG1818 Geodetisk mätningsteknik 6,0 hp 6,0
AG1817 Kartprojektioner och referenssystem 6,0 hp 6,0
AG1819 GPS och bildbaserad mätning 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 3,0 6,0
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 51782 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60196 1,5 hp 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG134X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61298 15,0 hp 15,0
AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61299 15,0 hp 15,0

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Kurser (MHI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp 7,5
AL1303 Mark och vatten 7,5 hp 7,5
AL130X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 61301 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60900 7,5 hp 7,5
AG1138 Planeringens aktörer och processer 60436 7,5 hp 7,5
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 60161 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 61294 7,5 hp 7,5