Bygg och byggprojektledning (BBP)

Ny inriktningen fr. o. m HT18 som är sammansättning av tidigare inriktningar BPR-Byggprojektledning och HBAT-Hussbyggnads och anläggningsteknik.

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Ingen information inlagd.

Geografisk IT (GIT)

Ingen information inlagd.

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Inriktningen MVTK-Mark och vattenteknik har ändrat benämning till MHI- Miljöteknik och hållbar infrastruktur fr. o. HT17

Stads- och trafikplanering (STP)

Ny inriktningen fr. o. m HT18 som är sammansättning av tidigare inriktningar SPL-Stadsplanering och TTK- Trafikteknik.