Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1314 GIS och mätningsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp Grundnivå
AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 13,5 hp Grundnivå
SF1516 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 hp Grundnivå
AL1301 Naturresursteori 7,5 hp Grundnivå
AL1302 Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp Grundnivå
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp Grundnivå
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp Grundnivå
AH1030 Stadsutveckling och transportsystem 7,5 hp Grundnivå
SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser i årskurs 2 (period 4)

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik måste läsa AF1002- Hus- och anläggningar samt SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar (obligatoriska).

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Fastigheter och byggande behöver läsa kursen AF1002- Hus- och anläggningsar i årskurs 2 (obligatorisk). Kurserna AH1030- Stadsutveckling och transportsystem och SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar är villkorligt valfria. Det betyder att du väljer en av dem.

Årskurs 3

Kompletterande information

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur samt Transport och geoinformatik.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Geografisk IT (GIT)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Stads- och trafikplanering (STP)