Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

SF1630 Diskret matematik och SF2703 Algebra gk kan också läsas som valfria i åk 3. Båda kurserna är rek för inr Diskret mat. o datalogi, SF2703 är valfri för inr Matematik. 

För "inriktningskurser", se information om följande masterprogram: Teknisk fysik, Matematik, Teknisk mekanik, Kärnenergiteknik, Flyg- och rymdteknik, Tekniska beräkningar, Beräknings- och systembiologi, Elektrofysik, Fordonsteknik, Marina system, Nanoteknik och Fotonik. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp 2,0 4,0
DD1344 Grundläggande datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp 3,0 3,0
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1831 Optimeringslära och markovprocesser Rek för inr Optimeringslära... 9,0 hp 3,0 6,0
SG2223 Strömningsmekanik Rek för inr i Mekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SI2170 Kvantfysik Rek för inr Atom o subat fysik, Biol fys... och Teor fys 9,0 hp 6,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1115 Ljud- och vibrationslära Rek för inr. Ljud, vibrationer o signaler. Endast en av SD1115 och SD1120 får läsas 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori Rek för inr Mat stat o fin mat o Beräkn.teknik 7,5 hp 7,5
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 Rek för inr Optimeringslära... ich Beräkn.teknik... 6,0 hp 3,0 3,0
SF2713 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Rek för inr Hållf. 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel 1,5 hp 1,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Rek för inr Mat stat o fin mat o Beräkn.teknik 7,5 hp 7,5
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori Rek för inr Teor. fys. 7,5 hp 7,5
SI2370 Relativitetsteori Rek för inr Atom o subat fysik och Teor fys 7,5 hp 7,5
SK2510 Den biologiska cellens fysik I Rek för inr Biol. fys... 8,0 hp 8,0
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SD1120 Ljud och vibrationer Rek för inr. Ljud, vibrationer o signaler. Endast en av SD1115 och SD1120 får läsas 9,0 hp 3,0 6,0
DD2385 Programutvecklingsteknik Rek för inr Diskret mat. o dalogi 6,0 hp 6,0
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs Rek för inr Materialfysik o Mikroelektronik... 3,0 hp 3,0
SE1117 Tillämpad hållfasthetslära Rek för inr Hållf. 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Rek för inr Mat stat o fin mat. Valfri för inr Matematik 7,5 hp 7,5
SH2101 Subatomär fysik Rek för inr Atom o subat fysik o Kärnenergiteknik 6,0 hp 6,0
SH2102 Subatomär fysik, tilläggskurs Rek för inr Atom o subat fysik o Kärnenergiteknik 3,0 hp 3,0
SI2510 Statistisk mekanik Rek för inr Materialfysik, Teor fys o Kond. mat. Valfri för Biol. fys... 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik Rek för inr Biol. fys.... 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik Rek för inr Laser fys... 7,5 hp 7,5