Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 hp 4,5 4,5
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp 3,7 3,8
SI1121 Termodynamik 6,0 hp 5,0 1,0
DD1345 Grundläggande programmering och datalogi 7,5 hp 1,5 3,0 3,0
SK1101 Klassisk fysik 13,0 hp 3,0 5,0 5,0
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 hp 4,5 4,5
SG1130 Mekanik I 9,0 hp 4,5 4,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp 1,5
SF1647 Utvidgad analys och linjär algebra 8,0 hp 2,6 2,7 2,7
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 4,5 4,5