Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1345 Grundläggande programmering och datalogi 7,5 hp Grundnivå
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 hp Grundnivå
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1121 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SK1101 Klassisk fysik 13,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå
SF1647 Utvidgad analys och linjär algebra 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs 1,5 hp Grundnivå
SF1650 Utvidgad komplex analys och differentialekvationer 6,0 hp Grundnivå
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp Avancerad nivå
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp Grundnivå
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp Grundnivå
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas 6,0 hp Grundnivå
SD1120 Ljud och vibrationer Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas 9,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp Grundnivå
SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel 1,5 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder * 7,5 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar * 7,5 hp Avancerad nivå
SF2736 Diskret matematik * 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI1145 Klassisk teoretisk fysik 6,0 hp Grundnivå
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SI2170 Kvantfysik 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

*Dessa kurser rekommenderas för de som tänker välja masterprogrammet i matematik.

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/

Master, datalogi (CSC)

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finna här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/

Master, maskininlärning (MAI2)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/

Master, marina system (MRS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/

OBS!
Spåren Management och Hållbar utveckling innehåller, för Teknisk fysik, teknikkomplementära kurser vilket kan göra det svårt att ta ut en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Kontakta kansli SCI om du har frågor.

Master, matematik (MTH)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här.

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/

Master, tekniska beräkningar (SCC)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/

Master, teknisk mekanik (TEM)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/

Master, teknisk fysik (TFY)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym/

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/