Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Årskurs 3

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

*Dessa kurser rekommenderas för de som tänker välja masterprogrammet i matematik.

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/

Master, datalogi (CSC)

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finna här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/

Master, maskininlärning (MAI2)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/

Master, marina system (MRS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/

OBS!
Spåren Management och Hållbar utveckling innehåller, för Teknisk fysik, teknikkomplementära kurser vilket kan göra det svårt att ta ut en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Kontakta kansli SCI om du har frågor.

Master, matematik (MTH)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här.

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/

Master, tekniska beräkningar (SCC)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/

Master, teknisk mekanik (TEM)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/

Master, teknisk fysik (TFY)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym/

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/