Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 2, ges i per 1.

DD2385 Programutvecklingsteknik kan inte läsas av den som läst DD1346 Obj. or. programkonstr.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp 6,0
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp 6,0
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp 3,5 2,5
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp 3,0 3,0
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1115 Ljud- och vibrationslära Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
SF2713 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp 3,8 3,7
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp 6,0
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SD1120 Ljud och vibrationer Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas 9,0 hp 4,5 4,5
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel 1,5 hp 1,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SI1145 Klassisk teoretisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5