Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges i per 1 på höstterminen.

Listan på valfria kurser är inte komplett. Den ges endast exempel på kurser som kan läsas.

DD2385 Programutvecklingsteknik kan inte läsas av den som läst DD1346 Obj. or. programkonstr.