Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 1, ges i per 4. Del 2 ges i per 1 i åk 3.

Endast en av SI1142 och SI1145 kan läsas p.g.a. överlapp.

Årskurs 3

Valfria kurser

Kompletterande information

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges i per 1 på höstterminen.

Listan på valfria kurser är inte komplett. Den ges endast exempel på kurser som kan läsas.

DD2385 Programutvecklingsteknik kan inte läsas av den som läst DD1346 Obj. or. programkonstr.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Trådlösa system

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Trådlösa system