Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 1, i per 4 i åk 2. Del 2 ges i per 1 i åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 4,5 1,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp 3,0 6,0
SH1012 Modern fysik 8,0 hp 2,0 6,0
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 4,5