Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.