Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 2,5 2,5
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF1691 Komplex analys 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp 7,5
SK1160 Miljöfysik 9,0 hp 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp 7,5