Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 2,5 2,5
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 4,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 6,0
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 60057 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 6,0
SF1679 Diskret matematik 60372 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60135 7,5 7,5
SI1162 Statistisk fysik 60169 7,5 7,5
SF1677 Analysens grunder 60370 7,5 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60371 7,5 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60132 7,5 3,7 3,8
SF1691 Komplex analys 60374 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60134 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60152 6,0 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60166 3,0 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60897 7,5 7,5
SK1160 Miljöfysik 61115 9,0 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60228 7,5 7,5