Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 5,0
SF1673 Analys i en variabel 7,5 5,0 2,5
SI1121 Termodynamik 6,0 5,0 1,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60368 7,5 7,5
SG1112 Mekanik I 60423 9,0 4,0 5,0
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 60129 6,0 6,0
SI1146 Vektoranalys 60167 4,0 4,0
Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1301 Datorintroduktion 1,5 1,5