Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp 5,0
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1121 Termodynamik 6,0 hp 5,0 1,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 9,0 hp 4,0 5,0
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp 1,5