Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 50849 6,0 6,0
SK1105 Experimentell fysik 50308 4,0 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50154 9,0 5,0 4,0
SF1681 Linjär algebra, fortsättningskurs 50841 6,0 6,0
SH1014 Modern fysik 50256 4,0 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 50344 6,0 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60249 4,0 4,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60376 9,0 6,0 3,0
DD1327 Grundläggande datalogi 60476 6,0 6,0
SI1155 Teoretisk fysik 60245 6,0 6,0