Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0
SG1218 Strömningsmekanik 4,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0