Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Listan nedan på valfria kurser är ett förslag. Även andra kurser ur KTHs utbud kan läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50385 6,0 hp 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 50858 9,0 hp 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 50854 5,0 hp 3,0 2,0
SG1218 Strömningsmekanik 50865 4,0 hp 4,0
SI1336 Simulering och modellering 51252 6,0 hp 6,0

Ett kandidatexamensarbete ska väljas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 60218 15,0 hp 7,5 7,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 60626 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50864 7,5 hp 3,0 4,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50860 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori 60273 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60196 1,5 hp 1,5
DD1389 Internetprogrammering 60630 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60583 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
SF1679 Diskret matematik 60635 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SI1162 Statistisk fysik 60890 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60633 7,5 hp 3,7 3,8
SF1691 Komplex analys 60211 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60895 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60631 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60620 7,5 hp 7,5
SK1160 Miljöfysik 60249 9,0 hp 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60914 7,5 hp 7,5
AK2011 Teknik och etik 7,5 hp