Senast ändrad: 2021-11-29
Godkänd: 2021-11-29

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt innebär 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå. 

Undervisningen på grundnivå sker i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur  förekommer. Undervisningen på avancerad nivå är i huvudsak på engelska.