Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp
SG1112 Mekanik I 9,0 hp
SI1121 Termodynamik 6,0 hp
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp