Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik (CTMAT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 4 hp ges under årskurs 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1331 Grundläggande programmering 50848 5,0 hp 5,0
SF1673 Analys i en variabel 50845 7,5 hp 7,5
SA1006 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik 51289 8,5 hp 2,5 1,5
SF1672 Linjär algebra 50844 7,5 hp 7,5
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50846 6,0 hp 6,0
SF1674 Flervariabelanalys 60609 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60176 6,0 hp 4,0 2,0
SF1550 Numeriska metoder, grundkurs 61058 6,0 hp 3,5 2,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60202 3,0 hp 3,0
SG1115 Partikeldynamik med projekt 61061 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1301 Datorintroduktion 50850 1,5 hp 1,5