Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 3 hp ges under årskurs 3.

Utrymmet för valfria kurser är 7,5 hp per period hela läsåret.

Följande obligatoriska kurser är under inrättande

SA120X Examensarbete inom Teknisk matematik, grundläggande nivå, 15 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA1006 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik 50400 8,5 hp 1,5 1,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp