Senast ändrad: 2020-12-03
Godkänd: 2020-12-03

Grundläggande och särskild behörighet
För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTH:s antagningsordning, www.kth.se

Matematik och Fysikprovet
Sökande till civilingenjörsutbildningen Teknisk matematik får skriva Matematik- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platserna till civilingenjörsutbildningen Teknisk matematik. Mer information om Matematik- och fysikprovet finns på hemsidan www.matematik-och-fysikprovet.se