Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 4 hp ges under årskurs 1.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF1691 Komplex analys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 1,5 hp ges under årskurs 2.

Information om villkorligt valfria kurser

En villkorligt valfri kurs ska läsas

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (20,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SA1006 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik 8,5 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 3 hp ges under årskurs 3.

Utrymmet för valfria kurser är 7,5 hp per period hela läsåret.

Följande obligatoriska kurser är under inrättande

SA120X Examensarbete inom Teknisk matematik, grundläggande nivå, 15 hp.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under förutsättning att alla behörighetskrav för studier på avancerad nivå är uppfyllda har studenter på Teknisk matematik platsgaranti på följande sex masterprogram:

  • Matematik
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
  • Datalogi
  • Maskininlärning
  • Systemteknik och robotik
  • Teknisk mekanik