Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2004

Senast ändrad: 2008-03-11
Godkänd: 2008-03-14

Se Studiehandboken

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt