Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Autonoma system (AUTO)

Kurser (AUTO)

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Kurser i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp 6,0
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp

Beräkningsteknik (BERT)

Kurser (BERT)

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurser läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Förkunskapskrav för inriktningen är 5B1212/SF1637 Differentialekvationer och transformer III. 

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2253 Numerisk algebra för stora matriser 7,5 hp 7,5
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 7,5 hp
DN2290 Avancerade numeriska metoder 7,5 hp

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik ska minst 15 hp av de obligatoriska kurserna läsas samt minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får räknas i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp 6,0
EN2100 Ljudperception 7,5 hp 7,5
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0

Datasäkerhet (DATA)

Kurser (DATA)

Inom inriktningen Datasäkerhet ska  minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Kursen DD2486 kan ersättas av kursen ID2206.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 3,0 3,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 6,0
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp 6,0
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp 7,5

Distribuerade datorsystem (DIST)

Kurser (DIST)

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De kurser som är villkorligt valfria i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven är uppfyllda. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Datorsystemteknik (DTEK)

Kurser (DTEK)

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska totalt minst 45 hp läsas, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna. De kurser som finns som villkorligt valfria och rekommenderade i åk 4, kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
ID1215 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 hp 7,5
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 hp 7,5
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Kurser (IIS)

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem ska obligatoriska kurser samt minst en av de valfria kurserna läsas. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen. 

De villkorligt valfria kurserna kan läsas i såväl åk 3 som 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp 7,5
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp
EH2730 Kravhantering 7,5 hp
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp 7,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp 7,5
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp 7,5

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Kurser (INFO)

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska minst 37,5 hp av de obligatoriska kurserna läsas. De obligatoriska kurserna i åk 4 kan läsas även i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp 7,5
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV2030 Hantering av IT-stödd förändring 7,5 hp
ID2007 Processer för IT-produktion 7,5 hp 7,5
IV1373 Systemintegration med affärssystem 7,5 hp 7,5
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp 7,5
IV2013 Relationsdatabasdesign 7,5 hp 7,5
IV2017 Interoperabilitet hos verksamhetssystem och tjänster 7,5 hp 7,5
IV2029 Global IT-management 7,5 hp 7,5
IV2009 Model-driven Development of Components 7,5 hp 7,5
IV2016 Projekt och maktspel 7,5 hp 7,5
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp 7,5

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Kurser (INTE)

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska minst 30 hp av de obligatoriska kurserna läsas, samt minst en av de rekommenderade kurserna. Totalt ska 37,5 hp läsas inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 hp
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp 6,0
ID1012 Internet applikationsprotokoll och standarder 7,5 hp 7,5
ID2013 Internetprogrammering I 7,5 hp 7,5
IC2011 Struktur och dynamik i nätverk 7,5 hp 7,5
ID2014 Internetprogrammering II 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
IC2007 Datorstött samarbete 7,5 hp 7,5
IC2008 Känslobaserad interaktion 7,5 hp 7,5
IC2012 Metodik för design av multimedia och interaktiva system 7,5 hp 3,7 3,8
IC1002 Webb-design 7,5 hp 7,5

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Kurser (IPOD)

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.
IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.
Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

Minst en av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1400 Projektledning och kommunikation 7,5 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp
ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation 6,0 hp
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0
ME2801 Planning - Developing a Venture 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2023 Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs 6,0 hp
ME2029 Finansiering 6,0 hp
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system 6,0 hp 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects En av kurserna ME2018 & ME2039 ska läsas 6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management En av kurserna ME2039 & ME2018 ska läsas 6,0 hp 6,0

Internetteknik (ITEK)

Kurser (ITEK)

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska samt minst 22,5 av de villkorligt valfria kurserna läsas.

Totalt läses kurser motsvarande minst 37,5 hp inom inriktningen.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
EP1110 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp 6,0
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp 7,5

Kommunikationssystem (KSYS)

Kurser (KSYS)

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:
minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 samt i åk 4 läses, samt minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp 9,0 9,0
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp 12,0 12,0
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2150 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
EP1110 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
DD2452 Formella metoder 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IK2210 GSM nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
IK2212 Arkitekturer för kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Kurser (MDAT)

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska kurser, minst två av de villkorligt valfria kurserna samt minst en av de rekommenderade kurserna läsas. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls. Totalt ska minst 37, 5 hp läsas inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp 4,5 4,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 hp 6,0
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 4,5 4,5
DH2651 Datorspelsdesign med avancerad grafik 9,0 hp 4,5 4,5
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
ME2041 Psykologi för ingenjörer 6,0 hp 6,0
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp
DH2603 Tekniker som förändrar tid, rum och verklighet 7,5 hp

Programsystemteknik (PSYS)

Kurser (PSYS)

Inom inriktningen Programsystemteknik ska minst tre  av de villkorligt valfria kurserna läsas, samt minst ca 20 hp av rekommenderade kurserna. Totalt läses minst minst 37,5 hp inom inriktningen. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 6,0
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 3,0 3,0
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp 7,5
DD2452 Formella metoder 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp 7,5
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp
DD2469 Databasteori 6,0 hp
DD2472 Databassystemutveckling för moderna tillämpningar 6,0 hp

Teoretisk datalogi (TEOR)

Kurser (TEOR)

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska totalt minst 37,5 hp läsas varav minst tre av de villkorligt valfria kurserna. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskpskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 6,0
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp 6,0
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp 6,0
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0
SF2708 Kombinatorik 7,5 hp