Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5A1232 Optisk kommunikation och avbildning 6,0 hp
5A1242 Mikrokosmisk fysik 6,0 hp

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp Avancerad nivå
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
DH1378 Text- och bildbehandling 6,0 hp Grundnivå
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DM1570 Grafisk teknik 1 7,0 hp Grundnivå
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp Grundnivå
ID1007 3D-grafik för datorspelsutveckling 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2007 Processer för IT-produktion 7,5 hp Avancerad nivå
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2013 Internetprogrammering I 7,5 hp Avancerad nivå
ID2014 Internetprogrammering II 7,5 hp Avancerad nivå
IV1010 Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp Grundnivå
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2013 Relationsdatabasdesign 7,5 hp Avancerad nivå
IV2029 Global IT-management 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 5

Kompletterande information

Ett examensarbete ska läsas.

Autonoma system (AUTO)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp Avancerad nivå
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2428 Datorgeometri och visualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 16 hp av de rekommenderade kurserna läsas. De valfria kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Kurser i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Beräkningsteknik (BERT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2250 Tillämpade numeriska metoder II 9,0 hp Avancerad nivå
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurser läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Förkunskapskrav för inriktningen är 5B1212/SF1637 Differentialekvationer och transformer III. 

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2253 Numerisk algebra för stora matriser 7,5 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp Avancerad nivå
DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 7,5 hp Avancerad nivå
DN2290 Avancerade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurser läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Förkunskapskrav för inriktningen är 5B1212/SF1637 Differentialekvationer och transformer III. 

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Grundnivå
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik ska minst 15 hp av de obligatoriska kurserna läsas samt minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får räknas i examen.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik ska minst 15 hp av de obligatoriska kurserna läsas samt minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får räknas i examen.

Datasäkerhet (DATA)

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp

Kompletterande information

Inom inriktningen Datasäkerhet ska  minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Kursen DD2486 kan ersättas av kursen ID2206.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Datasäkerhet ska  minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Kursen DD2486 kan ersättas av kursen ID2206.

Distribuerade datorsystem (DIST)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De kurser som är villkorligt valfria i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven är uppfyllda. 

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De kurser som är villkorligt valfria i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven är uppfyllda. 

Datorsystemteknik (DTEK)

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2206 Operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska totalt minst 45 hp läsas, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna. De kurser som finns som villkorligt valfria och valfria i åk 4, kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp Avancerad nivå
ID1215 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Grundnivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp Avancerad nivå
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 hp Avancerad nivå
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 hp Avancerad nivå
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 hp Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp Avancerad nivå
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp Avancerad nivå
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska totalt minst 45 hp läsas, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna. De kurser som finns som villkorligt valfria och rekommenderade i åk 4, kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem ska obligatoriska kurser samt minst en av de valfria kurserna läsas. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De valfria kurserna kan läsas i såväl åk 3 som 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp Avancerad nivå
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2038 IT Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem ska obligatoriska kurser samt minst en av de valfria kurserna läsas. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen. 

De villkorligt valfria kurserna kan läsas i såväl åk 3 som 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1224 Data Warehousing 6,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp
2I1229 Knowledge Management 6,0 hp
ID2006 Vidareutveckling och underhåll 7,5 hp Avancerad nivå
IV2008 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp Avancerad nivå
IV2010 Mobila affärer 7,5 hp Avancerad nivå
IV2012 Knowledge and Software Reuse 7,5 hp Avancerad nivå
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska minst 37,5 hp av de obligatoriska kurserna läsas. De obligatoriska kurserna i åk 4 kan läsas även i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska minst 37,5 hp av de obligatoriska kurserna läsas. De obligatoriska kurserna i åk 4 kan läsas även i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
2I1234 Maskininlärning 6,0 hp
2I1235 Agentprogrammering 6,0 hp
2I1236 Intelligenta gränssnitt 6,0 hp
ID2000 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1008 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska minst 30 hp av de obligatoriska kurserna läsas, samt minst en av de valfria kurserna. Totalt ska 37,5 hp läsas inom inriktningen.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska minst 30 hp av de obligatoriska kurserna läsas, samt minst en av de rekommenderade kurserna. Totalt ska 37,5 hp läsas inom inriktningen.

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.
IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.
Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

Minst en av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects En av kurserna ME2018 & ME2039 ska läsas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management En av kurserna ME2039 & ME2018 ska läsas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.
IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.
Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

Minst en av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Internetteknik (ITEK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2206 Operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska samt minst 22,5 av de villkorligt valfria kurserna läsas.

Totalt läses kurser motsvarande minst 37,5 hp inom inriktningen.

Årskurs 4

Kompletterande information

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska samt minst 22,5 av de villkorligt valfria kurserna läsas.

Totalt läses kurser motsvarande minst 37,5 hp inom inriktningen.

Kommunikationssystem (KSYS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
ID2206 Operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
IK1550 Internetworking 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:
minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 samt i åk 4 läses, samt minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp Avancerad nivå
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp Avancerad nivå
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:
minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 samt i åk 4 läses, samt minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp Grundnivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska kurser, minst två av de villkorligt valfria kurserna samt minst en av de rekommenderade kurserna läsas. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls. Totalt ska minst 37, 5 hp läsas inom inriktningen.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska kurser, minst två av de villkorligt valfria kurserna samt minst en av de rekommenderade kurserna läsas. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls. Totalt ska minst 37, 5 hp läsas inom inriktningen.

Programsystemteknik (PSYS)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2371 Automatteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Programsystemteknik ska minst tre  av de villkorligt valfria kurserna läsas, samt minst ca 20 hp av rekommenderade kurserna. Totalt läses minst minst 37,5 hp inom inriktningen. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Programsystemteknik ska minst tre  av de villkorligt valfria kurserna läsas, samt minst ca 20 hp av rekommenderade kurserna. Totalt läses minst minst 37,5 hp inom inriktningen. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Teoretisk datalogi (TEOR)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2371 Automatteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska totalt minst 37,5 hp läsas varav minst tre av de villkorligt valfria kurserna. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskpskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2708 Kombinatorik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska totalt minst 37,5 hp läsas varav minst tre av de villkorligt valfria kurserna. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskpskraven uppfylls.